IT-TEATRU TA'
 ORESTE CALLEJA

 L-ISKRIPTS  - dwar permessi u x'naf jien


Il-biċċa l-kbira ta' l-iskripts jinsabu f'din il-websajt fil-paġna tas-sit ta' kull dramm individwali taħt sura ta' fajls

PDF
, ePUB u MOBI.

Jekk da
wn l-iskripts jintużaw għal skopijiet purament edukattivi, fuq bażi purament individwali,
wieħed
għandu permess li jipprintja kopja għall-użu personali

Għal permess biex jinħadem xi  wieħed minn dawn id-drammi, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-awtur:
webmaster@orestecalleja.com


Tindika li l-iskript huwa disponibbli.
 
 

DRAMMI BIKRIN

DRAMMI

PUBBLIKAZZJONIJIET

ARKIVJU

NOTA BIJOGRAFIKA

 

 

 
  Il-Festa
bil-Bandieri
Satira Il-Belliegħa
fil-Bir
Għasfur
taċ-Ċomb
 

Anestesija

Skart      
   
    Ċens Perpetwu Iġsmaiħirsa En Passant U L-Anġlu
 Ħabbar
Pawlu
Redux
 

Oreste Calleja (c)Malta      Tibdiliet reċenti saru f' January, 2016