DRAMMI

 PALK MALTI
KONTEMPORANJU

 

 

 

 

 
 

 DRAMMI TAL-BIDU                  NOTI BIJOGRAFIĊI                  PUBBLIKAZZJONIJIET                 ARKIVJU     

 

 

     

        

 

 

 


 

 

 

   

The newer plays are those that were written after I returned to Malta from the USA in 1991, after an absence of some 17 years. All plays are strongly linked to contemporary Maltese society, more an automatic response than willfull intent.

"Għasfur taċ-Ċomb" (1993) was the first published play and had in fact been drafted before I  left Malta. It can therefore  be seen as bridging the gap between the early work and the more recent plays. The most recently published and produced play is "IL-Festa bil-Bandieri" (1999) which focuses on the turn of the millennium Malta. "Pawlu Redux" was also written in 1999. These last two plays (the former staged at the National Theatre) have won the National Book award for Drama in 2002 and 2004 respectively.
Other works during the past ten years include works for television, an adopation of Għasfur taċ-Ċomb, a pilot (Skart), and other works in progress. (see below).

 

Wara d-drammi li nkitbu fi tmiem is-Sittinijiet u l-bidu tas-Sebgħinijiet ġew id-drammi tad-Disgħinijiet u l-bidu tal-2000. Dawn kienu kważi kollha għal palk u bosta minnhom jidhru hawn taħt. Kien hemm ukoll xogħol għat-televiżjoni li għadu mhux ippubblikati inkluża adattazzjoni ta' Għasfur taċ-Ċomb, pilot għal serje televiżiva Skart, u xi xogħlijiet oħra.

Il-biċċa kbira tax-xogħlijiet huma f'vena realistika, ambjentati b'ruħhom u ġisimhom f'Malta kontemporanja. L-aspett soċjali huwa predominanti,  mhux intenzjonalment, imma riżultat ta' awtomatiżmu li min jikteb jifhem u jagħraf li għandu jiġi rispettat.

 

 

GĦASFUR TAĊ-ĊOMB
  

 

 

 

IL-BELLIEGĦA FIL-BIR                                      
 
bfb gif cover.gif (179653 bytes)

 

U L-ANĠLU ĦABBAR...                                         
 

 

 
 
 

 

I L- F E S T A  B I L - B A N D I E R I           

 

      
National Book Award 2002  
 


                      P A  W  L  U      R E  D U  X      
 

National Book Award 2004


                            
 

JJ

 


  

SENSIELA ĠDIDA (2015 - 2016)
 
 
IX-XENEĠĠJATURI

 

 

SKART / Ċens Perpetwu

1 Volum         

 3 SILTiET
  

 

2 Volum     

   


        GĦASFUR TAC-ĊOMB -
Xenġġjatura f'4 partijiet
 

                          3 Volum       
                            ( Jannar 2016 )    

 

 

   PALK MALTI KONTEMPORANJUTI      DRAMMI TAL-BIDU         NOTI BIJOGRAFIĊI      PUBBLIKAZZJONIJIET      ARKIVJU                                 

 

 

 
 

 

    

04/01/2016