PALK MALTI  KONTEMPORANJU
D
RAMMI u XENEĠĠJATURI

 

DRAMMI TAL-BIDU      IX-XENEĠĠJATURI          NOTI BIJOGRAFIĊI                  PUBBLIKAZZJONIJIET                 ARKIVJU  

 

 

 

 

   

The later plays are those that were written after I returned to Malta from the USA in 1991, after an absence of some 17 years. All plays are strongly linked to contemporary Maltese society, more an automatic response than willfull intent.

"Għasfur taċ-Ċomb" (1993) was the first published play and had in fact been drafted before I  left Malta. It can therefore  be seen as bridging the gap between the early work and the more recent plays. The most recently published and produced play is "IL-Festa bil-Bandieri" (1999) which focuses on the turn of the millennium Malta. "Pawlu Redux" was also written in 1999. These last two plays (the former staged at the National Theatre) have won the National Book award for Drama in 2002 and 2004 respectively.

Other works during the past ten years include screenplays, works for television, an adopation of Għasfur taċ-Ċomb, a pilot (Skart), and other works in progress.
 (see below).


Wara d-drammi li nkitbu fi tmiem is-Sittinijiet u l-bidu tas-Sebgħinijiet ġew id-drammi tad-Disgħinijiet u l-bidu tal-2000. Dawn kienu kważi kollha għal palk u bosta minnhom jidhru hawn taħt. Kien hemm ukoll xogħol għat-televiżjoni li għadu mhux ippubblikati inkluża adattazzjoni ta' Għasfur taċ-Ċomb, pilot għal serje televiżiva Skart, u xi xogħlijiet oħra.

Il-biċċa kbira tax-xogħlijiet huma f'vena realistika, ambjentati b'ruħhom u ġisimhom f'Malta kontemporanja. L-aspett soċjali huwa predominanti,  mhux intenzjonalment, imma riżultat ta' awtomatiżmu li min jikteb jifhem u jagħraf li għandu jiġi rispettat.

 

 
 
 

GĦ A S F U R  T A Ċ - Ċ O M B

 
  I L -B E L L I E GĦ A  F I L - B I R
  Hardback Editionpaperback edition

 
  L - A N Ġ L U   Ħ A B B A R
 
  IL- F E S T A  B I L - B A N D I E R I

 


 
P A W L U     R E D U X 
 

  

  

S
ENSIELA ĠDIDA (2015 - 2017)
 
                 IX-XENEĠĠJATURI
 

 

S K A R T  - Ċens Perpetwu
 

1 Volum       

   
  3  SILTIET
   

 2 Volum       

   
 


G
ĦAS F U R  T A Ċ - Ċ O M B
 

3 Volum    
        

                  

 

  ADDIJO ĊESRI - Ir-Raġel Li Ried Jiftakar
 

4 Volum       

 

 PALK MALTI KONTEMPORANJU       DRAMMI TAL-BIDU       IX-XENEĠĠJATURI       NOTI BIJOGRAFIĊI        PUBBLIKAZZJONIJIET      ARKIVJU