Maltese Theatre Archives Maltese Theatre       

THE THEATRE OF
ORESTE CALLEJA

 

 

 
                 DRAMMI TAL-BIDU 

 

 DRAMMI  PUBBLIKAZZJONIJIET ARKIVJU                 NOTI BIJOGRAFIĊI    

   ARKIVJU 
 
    Writings concerning the past, present and future of the Maltese theatre
  

 

 

 

 

 
 
 

   "Il-Lingwa... l-aqwa mezz għall-espressjoni"
 

     SEARCH  


 

DOKUMENTI  RELATATI MAD-DRAMA

Θ  EU NATIONAL  CULTURAL POLICY   REVIEW FOR MALTA

Θ  
STEERING COMMITTEE FOR CULTURE - EU

Θ SINOPSIS TAL-POLITIKA KULTURALI

Θ MALTESE THEATRE  IN  2020 -
   Possible Scenarios  
(Conference -22nd  Feb 2003)

Θ L-ATT TAL-LIĠI DWAR  IL-LINGWA MALTIJA

 

 

 

 

FIL-PRINĊIPJU U  FIL- PRATTIKA...

"Il-Malti huwa  l-Ilsien ta� Malta u element ewlieni tal-identit� nazzjonali tal-Maltin.

L-Ilsien Malti huwa parti essenzjali mill-wirt nazzjonali, li jiġġedded ta� kuljum fuq fomm il-Maltin, li jagħżel lill-poplu Malti minn kull poplu ieħor li jagħti lill-istess poplu l-aqwa mezz għall-espressjoni.

L-Istat Malti jagħraf fl-Ilsien Malti espressjoni qawwija tan-nazzjonalit� tal-Maltin, u għalhekk jagħtih l-għarfien xieraq u meħtieġ kollu billi jagħraf l-importanza tiegħu fil-prinċipju u fil-prattika, u jgħasses biex dan l-ilsien ma jitħassarx u ma jintilifx."

KAPITOLU  470
ATT DWAR L-ILSIEN MALTI
(ara fuq)

 

 

 


MANIFEST '72   

The author�s manifesto, first published in 1972 with the collection of plays "4 DRAMMI"


THE NEED OF A CONTEMPORARY THEATRE   
 from U L-Anġlu Ħabbar... 1995

The need for a contemporary theatre, which reflects a society that is going through the rapid development which our society is going through today... (Read on.)


ANSEJT� U ANESTESIJA FIL-LABIRINTI TAT-TEATRIN  
Diskors dwar demel u dramm

"IL-KITBA TEATRALI: HEMM XI KRIŻI?"

Seminar organizzat mill-Universit
� ta' Malta,
Studji Teatrali fl-1997


Theatre is alive and well and  
LIVING  OFF-OFF MANOEL

A report in the Sunday Times of Malta 
on the Seminar held at the University of Malta  
on March 1st, 1997 

"Il-Kitba Teatrali f'Malta -  Hemm xi Kriżi?"


F'DAN IL-BAĦĦ INPENETRABBLI TAT-TEATRU  MALTI  (2002)   

F�dan il-baħħ inpenetrabbli tat-teatru Malti, dan il-vojt imraqqa' bil-qargħa aħmar ta� sforzi kultant medjokri, kultant imqanżħin, kultant (rarament) tajbin, jispikka n-nuqqas totali ta� sforzi ġenwini u strutturati biex noħorġu  d-dramm Malti għall-beraħ.... (kompli aqra)


ABOUT THEATRICAL COLONIAL TIME WARPS AND THE PRICE WE PAY  

Letter to the Independent on Sunday, May 2002.

About colonial timewarps and the

About colonial timewarps and the price we pay.

"Karl Schembri and his admirable investigative contribution on  �The Dead Theatre Society�, may serve, if nothing else, to at least postpone any early rushed post-mortem on the cause of the death (or is it an imminent death?) of a an institution which may or may not have existed anyway in these islands for the past fifty years or so. (Read on)


DEAD PLAYWRIGHTS REVISITED 

The Sunday Times of Malta
August 11, 2002


WHITEWASHING THE MANOEL   

A letter to the Sunday Times of Malta dated 24.09.02 in which the playwright tries  to come to terms with the atrocious state of the local theatrical environment.  

...Given that the artistic director of the Manoel Theatre contemptuously  writes off half a century of writing for the Maltese Theatre as simply "bad literature", ("friends of friends", bla bla bla...)  virtually accusing all local writers of incompetence and nepotism... whilst the self same  local writers, won't even dare say boo!... 
so ... "Is writing in Maltese nothing but a fool's game?


GĦAX HEMM PALK MALTI U HEMM PALK MALTI 

Dwar konkorsi ta' drammi, nuqqas ta' xogħol ta' drammaturġija, tqanċiċ, vanaglorja, u nuqqas ta' trasparenza.
Korrispondenza fil-MUMENT  (Awissu 2002)

"Wieħed għandu  jifhem... li x-xogħol ta' konkors għandu jibda wara li jitħabbru r-riżultati"


FLYING THE FLAG OF MALTESE THEATRE  

Revamping and harrumphing this historical  year of our lives.

J
UNE 2004


KWISTJONI TA' MASTURBAZZJONI  

Intervista minn Sergio Grech dwar "Il-Palk Malti illum:  Kwistjoni ta' masturbazzjoni?"

Intervista fuq IL-MUMENT, 2002


THE CULTURAL CRINGE   

The Times of Malta monthly Cultural Supplement.
MARCH 2003


GĦAŻLA ĠENETIKA  

Taf jew ma tafx tikteb: Għażla Ġenetika?
minn "KULTURA 21 " Jannar 2005
 


DWAR  IL-PALK MALTI  LLUM (2002)  

l
-kitba għall-palk bil-Malti
hija waħda mill-forom tal-kitba kreattiva li għad hemm fejn isir progress kbir. L-imgħoddi reċenti, (minn wara s-Sittinjiet �l hawn) juri li, għalkemm kien hemm aġġornament fl-istil kif ukoll fil-kontenut li qarreb il-kittieba tagħna lejn dak li kien ilu li beda jseħħ �ilhinn minn gżiritna, din il-qabża kbira �l quddiem, xprunata �l aktar bil-kitba ta� Francis Ebejer... (kompli aqra)


IT-TFITTXIJA GĦALL-PALK MALTI 
mid-daħla tal-pubblikazzjoni "Il-Festa bil-Bandieri" - 2003


IR-RIVOLUZZJONI LI MHIX SE TIXXANDAR
Mid-daħla għal "Pawlu Redux" - 2004
 

 

 


 

 

 
 


 

   
Google      S E A R C H
WWW www.orestecalleja.com  
 
   
   

THE THEATRE OF ORESTE CALLEJA

         DRAMMI TAL-BIDU         DRAMMI                PUBBLIKAZZJONIJIET              ARKIVJU           NOTI BIJOGRAFIĊI