S A T I R A
                                Xena parabbolika 

 

IT-TEATRU TA' 
ORESTE CALLEJA

 

 
 

NOTI BIJOGRAFIĊI

DRAMMI   

PUBBLIKAZZJONIJIET         


ARKIARKIVJUVJU
 
 

 


2011
3 u 4 ta'  Novembru 2011
MITP, Valletta

 

ĦADU SEHEM

Skrivan - Duncan Azzopardi
Astronomu - Carlos Farrugia
Bidillu - Tony Ellul
Awtur - Clive Piscopo
Ragel Qarrieqi - Julian Galea
Irgiel Jistennew - Alan Attard
Christian Grech
Andre Mangion
Tar-Rewwixta - Lisa Farrugia
Joanne Vella
Ryan Galea
Maria Farrugia
Charlot Zammit

Produzzjoni:
Freespirit Acting
Direzzjoni: ALBERT MARSHALL

Ritratti:
Clint Scerri Harkins

 


 
Programm - PDF

 

FREESPIRIT ACTING
  
PRODUZZJONIJIET oħra
KRONOLOGIJA:
2015 - 2011-1999-1991-1986-1974-1971
 

 

1971SATIRA was first performed on stage at  the
Old University Theatr:e, Valletta
(now MITP) in 1971.
(Photos: O. Calleja)

 
SATIRA
nħadem għall-ewwel
darba fuq il-palk fid-29 ta’ Mejju bi
produzzjoni ta' Joe Friggieri. 

Ħadu sehem fil-partijiet prinċipali:
Michael Sciortino (Astronomu) Alfred Spiteri (Skrivan)
Rita Pirotta (Bidillu) flimkien ma’ Michael Camilleri
David Filippidis, Tony Suda  u Michele Conti.
Ġemma Portelli X 2
 

1974

Produzzjoni miIl-Għaqda Letterarja Maltija
għal darb’oħra f’idejn Joe Friggieri fit-­Teatru tal-Universitŕ, b’Michael Sciortino (Astronomu), Ġemma Portelli (Skrivan), Frank Tanti (Bidillu) u Charles Caruana (Raġel Qarrieqi) - imtella' flimkien mad-dramm ta' Ionesco, Il-Kerrej.
 
Ġemma Portelli


  

 

 


 


1986                       
                

Graffiti from the ATEATRU
premises - c.1986)
 

 

 


OUTLOOK CooP
Di
Ċ. 2015

SATIRA FiĊ-ĊENTRU SPERO

Produzzjoni
 Mario Azzopardi


 

 

 

 

 
L-ISKRIPT
tad-dramm
 
Nota dwar l-użu.

 

sat atea astskrpor bw.jpg (87272 bytes)Żewġ produzzjonijiet matul din is-sena minn ATEATRU,
inkluż adattament mużikali tad-dramm,
id-darbtejn bi produzzjoni ta' PETER BUSUTTIL.
L-Iskrivan inħadenm minn Paul Mintoff (u Louis Buhagiar, it-tieni darba),
L-Astronomu, Ivan Fenech (darbtejn), Il-Bidillu, Pino Scicluna, u l-Awtur, Peter Busuttil.
Ħadu sehem ukoll , William Hammett u Hubert Mugliette.
Mużika ta' J. Borg, E. Micallef, P. Scicluna, M. Forace u A. Fieri Soler.

  ATEATRU


All ATEATRU photos are courtesy of Peter Busuttil

 

ateatru.jpg (452514 bytes)

"Viva l-ħelsien! 
Abbasso l-anarkija!
Viva d-demokrazija, 
il-burokrazija, 
il-megalomanija u l-apatija!
"
 


 

.


1991 
Ta' Qali


Fil-beraħ ta’ Ta’ Qali, fl-okkażżjoni tal-festi ta’
l-Ewwel ta Mejju. Produzzjoni ta’ D
ominic Said
L-atturi kienu:  
Manwel Cassar (1-Awtur), Louis Buhagiar (Skrivan)
Alda Galdes 
(Astronomu), Cecilia Testa (Bidilla),
 kif ukoll Doreen Agius Cutajar u Dorianne Ruffini.

 

satira ta qali.jpg (169805 bytes)
 

      1999

From the
NATIONAL DRAMA CENTRE
collage presentation of  
4 DRAMMI  

Director
Paul Portelli

satiragif20.gif (64627 bytes)

"Razza ta' anarkisti xewwixa mawwisti marksisti kontrareazzjonarji faxxisti!"

 


 
Photos: courtesy  of  Manuel Cauchi       

 


 


L-ATTURI
kienu
Aldo Fenech, Astronomu  
Annabella Gaffarena , Narratur 
Josette Sciberras, Skrivan  
Mary Anne Fenech, Raġel Qarrieq,
Anna Formosa,  Mara fuq il-bank,
Charles Grech, Raġel fuq il-bank,
Charles Saliba, Raġel fuq il-bank; 
Desiree Caruana, Mara fuq il-bank

"Jeħtieġ li żżomm quddiem għajnejk li l-mexxejja tal-ħaddiema qed jiġġieldu fuq punt ta' prinċipju!"           

                                                                         
SATIRA    
fuq    
SAGĦTAR
   

SATIRA FUQ  SAGHTAR FUQ SATIRA FUQ SAGHTAR FUQ SAGHTAR FUQ SATIRA SATIRA FUQ SATIRA FUQ SAGĦTAR FUQ SATIRA FUQ  SAGHTAR FUQ SATIRA FUQ SAGHTAR FUQ SAGHTAR FUQ SATIRA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALK  MALTI  KONTEMPORANJU  

 

       NOTI BIJOGRAFIĊI                            DRAMMI                               PUBBLIKAZZJONIJIET                               ARKIVJU