1970 - 2020

  
   S
A T I R A

          XENA PARABBOLIK

 


ĦAMSIN SENA- PRODUZZJONIJIET
2015 - 2011 - 1999  - 1991 - 1992 - 1986 -  1982 - 1974  - 1971 -1970


 

    2 0 1 1

 

 

FREESPIRIT ACTING

3 u 4 ta' Novembru 2011 -  MITP, Valletta.

ĦADU SEHEM    

Skrivan - Duncan Azzopardi  ∞∞  Astronomu - Carlos Farrugia
Bidillu - Tony Ellul   
∞∞   Awtur - Clive Piscopo
Raġel Qarrieqi - Julian Galea 
∞∞    Irġiel Jistennew - Alan Attard,
Christian Grech,  Andre Mangio   
∞∞  Tar-Rewwixta - Lisa Farrugia, Joanne Vella, Ryan Galea, Maria Farrugia,  Charlot Zammit.

Produzzjoni: Freespirit Acting
Direzzjoni: Albert Marshall
Ritratti: Clint Scerri HarkinsProgramm  (PDF)


 
 

    40  SENA  QABEL
 

SATIRA
i
nħadem għall-ewwel darba
fuq il-palk tat-
TEATRU TAL-UNIVERSITA'
Valletta (MITP) fl-1971.

 

Michael Sciortino (Astronomu)
Alfred Spiteri (Skrivan)
Rita Pirotta (Bidillu)
flimkien ma�
Michael Camilleri, David Filippidis,
Tony Suda  u Michele Conti.

Produzzjoni: Joe Friggieri
Ritratti: Oreste Calleja


 

1982 - 86 


Żewġ produzzjonijiet differenti (f'Marzu u Lulju) fl-1986 f'ATEATRU - Tigne'
kif ukoll adattament mużikali tad-dramm.
 

L-Iskrivan - Paul Mintoff (u Louis Buhagiar, it-tieni darba), 
L-Astronomu - Ivan Fenech (darbtejn),
Il-Bidillu, - Pino Scicluna,
L-Awtur - Peter Busuttil.
Ħadu sehem ukoll
William Hammett u Hubert Mugliette.
Mużika: Jenny Borg, Edgar Micallef, Pino Scicluna, Monica Forace u Annabelle Fieri Soler.
Ara l-programmi hawn taħt għal aktar dettalji.

 

 

  1974

TEATRU TAL-UNIVERSITA'
Novembru 1974

L-ISKRIVANA:
Ġemma Portelli
L-ASTRONOMU:
Frank Tanti
RAĠEL QARRIEQI:
Charles Caruana
RAĠEL QED IMUT:
Salvu Tanti

Direzzjoni:
JOE FRIGGIERI

Assistenta għad-direzzjoni: Ninette Micallef
Dwal:
Ritchie Bezzina
Sett:
Mario Azzopardi

  
  1986         At the Manoel Theatre

    Fuq il-Palk: Philip Stilon: Skrivan,  Dominic Said: Astronomu, flimkien ma' Michael Tabone, Manuel Cauchi u Yvonne Arqueros.
  
 1991               Ta' Qali
 


Fil-beraħ ta� Ta� Qali,
fl-okkażżjoni tal-festi ta�
L-EWWEL TA' MEJJU.
 
 


Manwel Cassar (L-Awtur,) Louis Buhagiar (Skrivan), Alda Galdes
(Astronomu), Cecilia Testa (Bidilla)
kif ukoll: Doreen Agius Cutajar u
Dorianne Ruffini.

Produzzjoni: Dominic Said.
 


1999       NATIONAL DRAMA CENTRE  

Collage presentation
of
  
4 DRAMMI  

Director
Paul Portelli


Aldo Fenech - Astronomu,  Annabella Gaffarena  -  Narratur, Josette Sciberras -Skrivan, 
Mary Anne Fenech - Raġel Qarrieqi, Anna Formosa -  Mara fuq il-bank,   Charles Grech  - Raġel fuq il-bank,  
Charles Saliba - Raġel fuq il-bank, Desiree Caruana - Mara fuq il-Bank.


   2021

SATIRA FUQ     


 

  1972              U fil-bidu kien hemm ir-radjudramm.

 

 

  2015

  Outlook

  Diċembru 2015

  SATIRA fiċ-ĊENTRU SPERO
  Produzzjoni ta' Mario Azzopardi

 
Interpretazzjoni drammatizzata unika minn grupp ta� persuni għomja
li jattendu ċ-Ċentru Spero, li jieħu ħsieb it-taħriġ ta' persuni neqsin mid-dawl
.
 

ORESTE CALLEJA        DRAMMI         XENEĠĠJATURI          PUBBLIKAZZJONIJIET         L-ARKIVJU     IL-MONOLOGI        BIJOGRAFIJA