P   ORESTE CALLEJA - PALK MALTI KONTEMPORANJU      

BIJOGRAFIJA    DRAMMI    XENEĠĠJATURI    PUBBLIKAZZJONIJIET       L-ARKIVJU

 


P U B B L I K A Z Z J O N I J I E T

ĊAMA ĊAMA - IL-MONOLOGI
I
SBN 978 99957 896 95

AND UNTO HER AN ANGEL
I
SBN 978 1 733976-0 5


   

L-IXKAFFA MIFTUĦA           

 IX-XENEĠĠJATURI      Vol. 1 - Vol. 2 - Vol. 3 - Vol. 4

ISBN 978 99957 896 21

ISBN 978 99957 896 14

SBN 978 99957 896 07

ISBN 978 99957 896 71


 

 

 

IS-SENSIELA
ID-DRAMMI TA'

ORESTE CALLEJA

 

 

SBN 978 99957 896 64

ISBN 978 9957 896 40 

SBN 978 99957 896 57

Vol. Nru. 1 sa 8
 Qoxra iebsa

 

 

 

 

 

 

ISBN 978 99957 884 83

ISBN 978 99957 896 19

ISBN 978 99957 896 33   


 
  SBN 978 9957 896 26    ISBN 978 99957 884 76

 

P UB B L I K A Z Z O N I J I E T   O Ħ R A   -   Qoxra Ratba 

ISBN 99909 76 00 7

ISBN 99909 76 04 X

ISBN 99909 76 05 8

ISBN 99909 76 02 3

 
 
ALSO AVAILABLE FROM

 

  PALK MALTI KONTEMPORANJU      BIJOGRAFIJA     DRAMMI     XENEĠĠJATURI   PUBBLIKAZZJONIJIET      L-ARKIVJU