.

Pawlu Redux  Vol. 6

PALK MALTI KONTEMPORANJU

     PREMJU
     LETTERARJU
     għad-DRAMA
     2004PDF
     ePUB   . mobi

DOWNLOAD

            NOTI BIJOGRAFIĊI       DRAMMI TAL-BIDU      DRAMMI OĦRA      PUBBLIKAZZJONIJIET       ARKIVJU  


 

 

 L-AVVIŻ

 
Ir-rivoluzzjoni li  mhix se tixxandar

fuq it-televiżjoni

 

      Tmiem millennju m'huwiex biss żmien li fih wieħed jieqaf biexjanalizza l-ġrajjiet li għaddiet minnhom id-dinja madwarna, jew kemm-ilrivoluzzjoni falliet jew irnexxiet, imma huwa wkoll, għal uħud, żmien ta' introspezzjoni qalila personali. Huwa veru li Pawlu huwa karattru newrotiku,kittieb ta' ideali skaduti, bniedem tal-poplu, mitluf f'dinja qadima li m'għadux jagħraf, wisq anqas jgħożż: klandestin ġo artu stess. L-ideali li fuqhom immudellajt ħajtek, l-imperattiv, kif isejjaħlu Pawlu, li ddominalek nofs seklu ta' ħajtek, jasal ukoll biex jaqa' taħt l-istess lenti bla ħniena, u tiskopri li r-rivoluzzjoni tiegħek personali għejiet tirribella kontra l-kompromess.Għax għal Pawlu Schembri Panzavecchia, il-komunikazzjoni ma' ġensu, mal-qarrejj tiegħu, u fuq kollox dan laħħar ftit snin metal-pluraliżmu offrilu pulptu ieħor minn fejn jista' jindirizzahom permezz tar-radju, tidher li hija komunikazzjoni li tilfet kull sens, sbroffat u qabżet kull limitu, sfreġjat ruħha fi djalogu moqżież daqs kemm irrepetibbli ma' ġens ipokrita u bigott li dad-diskors huwa l-lingwaġġ li jifhem l-aħjar. ħajtu għamluhielu trasmissjoni mwaħħra, vittma tad-delay mechanism, ftit sekondi misruqa biex fihom kontinwament jinħema l-kompromess. Imma mis-sittinijiet sa tmiem il-millennju armajn, il-protesta ilha li birdet, u Pawlu jagħraf li r-rivoluzzjoni mhix se tixxandar, ma tistax tixxandar, la fuq it televiżjoni (b'apoloġija lil Norah Jones u Gil Scott-Heron.) u lanqas fuq ir-radju. Wisq anqas f'kitbietu. 

Il-paranoja tiegħu tidher li rawmet Leħen ieħor li jħuf warajh bla ħniena, jikxiflu beraħ pjagi li qatt ma fiequ. Ix-xewqa frustrata għallkomunikazzjoni, wara kollox, jista' jkollha għeruq wisq aktar sempliċi. L-unika fidwa tista' forsi tinstab kieku jirnexxilu sa fl-aħħar jikkomunika tal-anqas ma' bintu, armajn tfajla matura, li hija kulma baqagħlu minn relazzjoni li qatt ma rnexxilu jżomm sħiħa: relazzjoni minn tal-bidu, li warajha bħalha ġew ħafna, iżda li tagħhom ma fadalx għajr dellijiet ta' żminijiet meta l-ħeġġa għall-bidla kienet qawwija, friska u forsi ġenwina. Ir-rivoluzzjoni mhix se tkun fuq it-televiżjoni, Pawl; mhux se tkun tista' tagħfas buttuna, tixxaħxaħ u tintelaq, kultant taħrab ħarba għal ftit trab u daqsxejn 'buzz', u bejn riklam u ieħor taħtaf birra jew tnejn. Għax ir-rivoluzzjoni mhixse tkun fuq it-televiżjoni, ħabib, la l-lejla u lanqas fil-millennju ġdid.
      Ir-rivoluzzjoni fix-xenarju urban Malti li mhix se tixxandar fuq itteleviżjoni Kif murija fuq il-Palk tagħna, ir-rivoluzzjoni fix-xenarju urban Malti, fuq l-għatba ta' millennju ġdid, b'identita' internazzjonali ġdida, hija rivoluzzjoni illużorja, forsi wkoll deriżorja u illusiva. Għalhekk mhix se tixxandar.
      Le, ir-rivoluzzjoni mhix se tixxandar, u lanqas ma nistenna li dad-dramm xidarba jixxandar, jinħadem jew jitla' f'xi żmien qarib wisq. Il-verita' hi li ma nafx nixtiequx jixxandar. Ma nistax nimmaġinah imxandar, ippubblikat jew b'xi mod ieħor imwassal lill-pubbliku. Bħal Pawlu, jien ukoll naħseb li armajn li tippriedka r-rivoluzzjoni, imwieżen fuq spallejn il-kompromessi, ma jistax jiggarantixxi wisq kredibbilta'. Il-lingwaġġ tal-kompromess, bħal ta' Pawlu kkastigat, immanettjat u miftum minn bintu, jaqbeż il-limiti tal-oxxenita', u l-kliem moqżież tal-protesta tiegħu jistgħu xidarba jissiktu biss fi triq lejn damasku minn Leħen mis-sema li mhux lakemm jinftiehem fil-kakofanija tal-medja sfrenata. Imma t-triq lejn damasku fix-xenarju urban Malti, kif muri fuq il-Palk Malti, hija triq illużiva u illużorja, forsi wkoll deriżorja - triq imwiegħra li ntilfet minn fuq il-mappa ġeografika kulturali. Għalhekk mhix se tixxandar il-fidwa ta' seħibna Pawlu Pasparawlu.

                            Għalhekk:

L-AVVIŻ:
Ir-rivoluzzjoni mhix se tixxandar fuq it-televiżjoni, ħabib;
mhux se tkun tista' tagħfas buttuna, tixxaħxaħ u tintelaq,
kultant taħrab ħarba għal ftit trab u daqsxejn buzz
u bejn riklam u ieħor taħtaf birra jew tnejn
għax ir-rivoluzzjoni mhix se tkun fuq it-televiżjoni.

La l-lejla u lanqas fil-millennju ġdid, ħabib.

 


SILTA:

MELDA: Prosit. Tajjeb. Agħmel int... Agħmel int. (tersaq lejh - ħarsa lejn il-manetti) Għandi naħseb li m'għandekx bżonn l-għajnuna tiegħi biex tħoll dawk il-manetti lanqas?

PAWLU: Le! M'għandix bżonn!

MELDA: Lanqas! X'se tagħmel, tibqa' hekk għomrok kollu?

PAWLU: Hekk jew hekk, għomri kollu hekk! Imdorri!

MELDARight. F'idejk mela. Agħmel int! Biss, inkun minnek nipprova nibda naħseb ftit kif se toħroġ minn hawn u kif se ssuq!

PAWLU:  Nieħu taxi jekk hemm bżonn.

MELDA:  Għal għomrok kollu?

PAWLU:  ...Jekk hemm bżonn! Insib xi ħadd ieħor iġerrini minn hawn għal hemm, kif u meta jogħġbu hu! Kif u meta jiddeċiedi hu. Għaliex? Għaliex mhux jien ukoll? Ma tkunx l-ewwel darba f'dal-pajjiż misħut - kulħadd imdorri jġebbduh minn imnieħru - iġerruh!

Pawlu Redux - 2 Att
 

PALK  MALTI  KONTEMPORANJU                 NOTI BIJOGRAFIĊI                      DRAMMI TAL-BIDU                  DRAMMI               PUBBLIKAZZJONIJIET                ARKIVJU