orestecalleja           DRAMMI                XENEĠĠJATURI               PUBBLIKAZZJONIJIET             L-ARKIVJU              BIJOGRAFIJA

 

ĊAMA ĊAMA

 IL-MONOLOGI

120 MONOLOGU MID-DRAMMI TA' ORESTE CALLEJA
 

 
 

 

       MID-DAĦLA TAL-PUBBLIKAZZJONI.

IS-SEJĦA

 

Meta titqies iż-żieda ta' opportunitajiet għall-atturi u d-domanda li hawn fil-midja għal awdizzjonijiet biex jintgħażlu l-aħjar atturi, kif ukoll l-għadd dejjem akbar ta' skejjel u korsijiet tat-teatru u l-eżamijiet ta' prattika tar-reċtar relatati, naħseb li din il-ġabra ta' monologi tista' tipprovdi xi ftit materjal meħtieġ biex jissodisfa d-domanda. Nittama li dawk li jagħmlu użu minn dan il-materjal ikunu jistgħu jiċċamaw monologu li jiftaħilhom il-bieb għal xogħol ta' fejda fit-teatru jew f'xi aspett ieħor ta' xogħol ta' drama.

U fl-aħħar, imma żgur mhux l-inqas, jalla jservi wkoll biex wieħed jiftakar li d-drammaturgi kontemporanji Maltin għadhom ma sparixxewx għalkollox. Minkejja x-xniegħat persistenti u mhux għalkollox esaġerati tal-mewta prematura tagħhom.

 

Kif tagħżel il-monologu li jgħodd għalik.

 

Is-sejħa għal awdizzjoni ġeneralment ikollha l-iskop li tikkonvinċi persuna jew persuni ' direttur, għalliem, producer jew aġent teatrali ' biex jikkommettu ruħhom serjament li joffrulek proġett ta' reċtar. Dawn il-persuni jridu jkunu jafu jekk intix kapaċi tissodisfa xi għan tal-produzjoni u hux possibbli li taħdmu flimkien b'mod kostruttiv biex jintlaħaq dan l-għan.

L-għażla tal-monologu li jgħodd għalik huwa l-ewwel pass  f'din id-direzzjoni....   (Ikompli)

 


 

       

IL-MONOLOGI INDIVIDWALI

 

 IDDAWNLOWDJA L-PDF

MINN HAWN TAĦT

 

 

Jekk tiskanja l-QR code li hemm fuq isfel fuq ix-xellug tal-monologu dan jieħdok direttament għall-iskript sħiħ tad-dramm. In-numru tal-paġna fejn jinstab il-monologu huwa indikat taħt il-kodiċi. Il-folja tal-monologu individwali tinkludi għajnuniet għal min ikun irid jagħmel notamenti għall-preparament ta' xi awdizzjoni futura u oħrajn li forsi jistgħu jgħinu waqt li tagħmel il-provi għall-adwizzjoni.

 

Fajl ieħor oħra (fuq il-lemin hawnhekk) jista' jkun utli għal min ikun jixtieq jaqgħmel evalwazzjoni personali ta' wara  dwar l-andament ta' awdizzjoni li jkun għamel.

 


 

MANAGER: Din qatt ma kont nistennieha minnek, Sur Todd.
Jum fost l-Oħrajn


MICHAEL: Skunġra, ħenini, skunġra!
Il-Belliegħa fil-Bir


MARA:  L-uniku sens ta realt.
Maltopja 2222


MARCO: Xtaqt ngħidlu addijo.
ll-Festa bil-Bandieri


KAREN: Biex qed niskanta?
U l-Anġlu Ħabbar


FONZU: Saħansitra tturufnawh!
Ċens Perpetwu


MICHAEL: Meta l-ass idur.
Il-Belliegħa il-Bir


MARIA: Għedtha kif għedtha
Ċama Ċama


NIKOLA: Il-baħħ u s-sikta eterna.
Għasfur taċ-Ċomb


MARINA: Kieku taf kemm ħabbejtek!
Meta Jaħkem id-Dlam


TODD: Jeħtieġ inżomm kalm.
Jum Lost l-Oħrajn


KAREN: ...Jekk int tajtha iben.
U l-Anġlu Ħabbar


ALISTAIR: Għaliex jien mhux bħall-oħrajn.
Il-Belliegħa fil-Bir


MELDA: Xejn mhu tiegħek hawn!
Pawlu Redux


BORG: Dakinhar li qaluli li miet Ċesri.
Addijo Ċesri


ELEN: Il-ħalib tal sidri.
Għasfur taċ-Ċomb


PULĊINELLA: Ġustizzja.
Iġsmalħirsa


MARIA: Fejn donnu qatt ma ġara xejn.
Ċama Ċama


MARCO: Jien ukoll kien jiddispjaċini.
Il-Festa bil-Bandieri


RIENI: Forsi ridt terġa' tarani?
Il-Belliegħa fil-Bir


PAWLU: Ħalbuni...
Pawlu Redux


ANISSIA: Naf niddakkar minnek.
Meta Jaħkem id-Dlam 


PAWLU: Pawlu r-Redux fis-cyber space.
Pawlu Redux


RIENI: Waqgħet hi imrammti.
Il-Belliegħa fil-Bir


NINU: X'nista' nistenna, li jsir miraklu?
Ċama Ċama


NANNA: Il-ftit ħalib ta' sidri nixef qoxqox.
Għasfur taċ-Ċomb


 

PAWLU: Qatt ħadd ma miet.
Pawlu Redux


 PETRA: Bqajt sejjer inkiss inkiss.
Għasfur taċ-Ċomb


NINU: Kelli niġi hawn infittex il-Mekka .
Ċama Ċama


BRIDGET: Jekk qatt ma għex l-imtħabba?
Għażiz Anġelo


BUFFU: Għalhekk jien mhux bħalu.
Anestesija


SKRIVAN: Mintix se tgerger.
Satira


EŻRA: Elen ma jimpurtahiex aktar.
Għasfur taċ-Ċomb


RIENI: Għaliex il-kliem jiġini hekk aħrax?
Il-Belliegħa fil-Bir


IL-MISSIER: Ma kienx tort tiegħi!
Il-Festa bil-Bandieri


CHER: Nagħlaqhom illejla.
Pawlu Redux 


ELEN: Tgħid li trid.
Għasfur taċ-Ċomb


NINU: Ċama ċama l-iħirsa tiegħi!
Ċama Ċama


RIENI: X'inhi l-verit?
Il-Belliegħa fil-Bir


IL-MISSIER: Murtal,tal-ġelatina le?
Il-Festa bil-Bandieri 


GĦASSA: Biżżejjed għedt!
Jum Fost l-Oħrajn


SAMWEL: Il-mostru tal-qiegħ.
Għasfur taċ-Ċomb


 

 


 

 PALK MALTI KONTEMPORANJU         BIJOGRAFIJA          DRAMMI          XENEĠĠJATURI         PUBBLIKAZZJONIJIET          L-ARKIVJU

.