PALK MALTI
KONTEMPORANJU

 

SKUŻI TA

(Excuse me, are those your eyes?)

IT-TEATRU TA'
ORESTE CALLEJA

Skuzi ta Oreste Calleja Maltese Theatre Drama 


maltese theatre oreste calleja download epubs

 

 

Pubblikazzjonijiet diġitali: (pdf/epub/mobi).
ISBN: 978-99957-884-7-6

   
 PDF   EPUB  . mobi

 
Għażiż Angelo - Oreste Calleja2016
ISBN: 978-99957-884-3-8
Pubblikazzjoni

WWW.ORESTECALLEJA.COM
Qoxra iebsa – paġni 102

 

Il-mewt irriversibbli.
 

Il-mewt irreversibbli tar-radjudramm fi tmiem is-seklu li għadda kienet telfa li tat daqqa kiefra lil kreattivita' tax-xogħlijiet drammatiċi u wasslet ukoll għat-telfa ta’ bosta kittieba.
 

Ħasra li kittieba għall-palk u t-televiżjoni jidher li qed isibuha diffiċli jisbqu l-inġenjożita', il-konsistenza u l-udjenzi dedikati li bihom kienu mgħonija dawk li ħadmu fir-radjudrammi fis-snin tad-deheb tar-Rediffusion.

Wieħed jista' forsi jittama li  mill-paġni ta’ Għażiż Angelou "Skużi ta" wieħed  jipprova japprezza dak li missirijietna kienu tant jogħxew bih u jiġġudika kemm dan l-apprezzament huwa minnu jew le jew hix sempliċement kwistjoni ta' nostalġija.


 

   Il-Lingwa fil-Limbu.

L-istess bħalma Għażiż Angelo għandu t-tema tal-mużika bħala sfond u huwa mlaqqam bħala intermezz, Skużi ta” hija “scherzo” – jew divertiment radjufoniku fejn Calleja jdaħħalna fil-limbu fejn tgħix il-lingwa mitħaddta lokalement illum, bejn Malti-Ingliż, Malingliż u Ingliż. Id-dramm originali bl-Ingliż ("Excuse me, are those tour eyes?") kien imlaħlaħ bi djalogu sparodiku bil-Malti waqt li t-“traduzzjoni” tad-djalogu issa baqgħet essenzjalment bl-Ingliż – jew l-Ingliż kif mitħaddet mill-indiġeni Maltin — imlaħlaħ bl-istess djalogu sporadiku Malti. L-awtur impenja ruħu biss li jittraduċi d-didaskalija u l-effetti tekniċi — id-djalogu wara kollox jixhed il-kakofanija lingwistika abbord karozza tal-linja bit-taħlita ta’ passiġġieri lokali u barranin imħaxknin flimkien kif wieħed jistenna li jsib tul xtutna fis-sajf. Li jipprova jagħti Calleja hija impressjoni akustika u kaligrammateska ta’ kif ninstemgħu, u kif nikkomunikaw, satira sottili li aktar milli tipprova tistaqsi “Għandekx għanjejn f’wiċċek?”, forsi trid tistaqsi “Qed tisma’ sewwa x’int tgħid?”.
 

GĦAT-TIENI DRAMM

F'DAN IL-VOLUM ,

"GĦAŻIŻ ANGELO",
ara hawnhekk.


Il-ġenesi tax-xogħol drammatiku ta’ Calleja, bħal dik tal-kittieba kontemporanji ta’ żmienu - kien bil-kitba għar-radju, ħidma kulturali rikka u popolari li għal bosta u bosta snin kienet il-pedament uniku tad-drammi bil-Malti u l-aqwa sfog għall-kittieba tad-drammi. Biżżejjed wieħed isemmi li fil-konkorsi tar-radjudrammi kien ikun hemm 'il fuq minn 60 sottomissjoni ta' skripts.

ENGLISH VERSION           

                         DRAMMI             XENEĠĠJATURI        PUBBLIKAZZJONIJIET                   ARKIVJU                      NOTI BIJOGRAFIĊI