PALK MALTI  KONTEMPORANJU                DRAMMI  BIKRIN                   DRAMMI   REĊENTI                 PUBBLIKAZZJONIJIET                  NOTI BIJOGRAFIĊI                         ARKIVJU

                        L-ARKIVJU STORIKU (1)  L-ARKIVJU STORIKU (2)   L-ARKIVJU STORIKU (3)

 

   

Il-palk jien narah bħala tieqa miftuħa li minnha nista’ nħares u nara r-realtà iebsa tal-ħajja: il-ferħ u n-niket, l-illużjuni u d-disillużjoni, il-gratitudini u l-ingratitudini. Dawn huma elementi li jiffurmaw in-natura umana. u fuq dawn l-elemeti jien ħdimt sew fir-rumanzi tiegħi "Id-Dawl tal-Ħajja", “Imħabba u Mewt" u "L-Isqaq", kemm ukoll fiż-żewġ drammi "Il-Kerrejja'' u "Via Crucis".

Il-moviment realistà, dik 1-iskola ta' kitba Ii tiffotografa r-realtà, dejjem ħassejtu jiġbidni. U għalhekk fid-dramm "Il-Kerrejja'' fittixt li nagħti sitwazzjomjiet, inċidenti u karattri ħajjin ta' nies li għamilnieha magħhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum, nies li bħalhom għexu f'kull żmien u jibqgħu jgħixu ma’ kull żmien għax mhumiex ħolqien ta’ I-immaġinazzjoni imma nies tad-demm u l-laħam kif tathom u tibqa' tagħtihom in-natura.

"....fid-dramm "Il-Kerrejja'' fittixt li nagħti sitwazzjomjiet, inċidenti u karattri ħajjin ta' nies li għamilnieha magħhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum, nies li bħalhom għexu f'kull żmien u jibqgħu jgħixu ma’ kull żmien."

Karattri bħal ta' Ġakkina, Pina, Roża u Mattija huma karattri li bħalhom issib kemm trid jekk tmur fil-bassifondi ta' pajjiżna.

Għandhom dawn in-nies is-sabiħ u 1-ikreh tagħhom; il-preġji n d-difetti tagħħom, nies fqar, imsawta, maħqura għajjura u ġellieda, imma minn dal-kwadru oskur toħroġ 1-imħabba, il-ħniena, ir-rispett u r-rabta taż-żwieġ.

ll-ħsicb ewliem tiegħi f'"Il-Kerreija" kieu li nagħti ritratt fidil kemm jista’ jkun tal-ħajja ġo kerrejja bil-kuntatti u 1-konflitt ta' individwi u ta' familji, immu ridt ukoll f'dan id-dramm noħroġ it-teżi ta' l-għajnuna u tat-tagħlim li għandhom jingħataw lil din ix-xorta ta' nies biex jintrefgħu mill-gandott, bicx ingħid hekk, ta' l-injoranza u ta' l-egoiżmu. Huma nies twajba, nies ta’ min igħallimhom u jgħinħom.

Hekk naruh il-Palk jien: tieqa miftuħa fuq il-ħajja.

(minn daħla għad-dramm "il-Kerrejja" - circa 1966)


ĠUŻE CHETCUTI
(1914-2006
)
 

       

PALK  MALTI  KONTEMPORANJU

           BIJONOTI              DRAMMI  BIKRIN                 DRAMMI   REĊENTI             PUBBLIKAZZJONIJIET           ARKIVJU