anest bep vjo.jpg (270269 bytes)    
PALK MALTI KONTEMPORANJU
 

 ANESTESIJAPOLEMIKA u    POST MORTEM

 
                NOTI BIJOGRAFIĊI                   DRAMMI                       PUBBLIKAZZJONIJIET                   ARKIVJU                      
  
       

L-ISKRIPT   
POLEMIKA    

 

 

 

 

  "Territorju
   ġdid għall-
   MTV..."

 

 

 

  "ippermettili
   ...nobżoq
    f'wiċċu"

 

 

First broadcast on REDIFFUSION in August 1969 with the following cast:

Karmenu Gruppetta
Johnny Navarro
Danny Callus
Josephine
Zammit Cordina
Victor Soler
Edwin Vella
Charles Scembri
Carmel Cuschieri
Alfred Scicluna
Christopher Warren
&
Donald Sammut


From the weekly
TV/Radio guide,
IL-GWIDA, August 1969.


 

 

WARA LI ANESTESIJA  ntweriet fuq it-televizjoni lokali, il-kontroversja li qamet fil-ġurnali damet għaddejja bosta ġimgħat bejn Settembru u Ottrubru 1972.

Ara xi ftit mill-artikli ta' dak iż-żmien li  jagħtu idea ċara ta' x'kienu l-argumenti tal-ġurnata u kemm huma jew m'humiex differenti minn dawk ta' llum. Fuq il-lemin - siltiet minn dak li nkiteb - favur u kontra.

 

"Inkisru l-limiti
tat-truf u l-forom!"

"
"Dagħwa artistika ta'
teatru taparsi modern!"

"Ħmerija grassa
li ma tin
ħ
afirx!"

IX-XEWKA
7 ta' Ottubru, 1972

 

 

"The most
controversial play
ever put on!"

   
   

------------------------------------------------------------------------------------

L-ISCRIPT
tad-dramm  kif ixxandar fuq ir-REDIFFUSION fl-197
0.

NOTA
Jekk dan l-iskript  jintuża
għal skopijiet purament edukattivi,
wieħed
għandu permess li jipprintjah.  Ikun xieraq
pero li l-awtur jin
tbagħtlu rikonoxximent  monetarju.
Il-kif u l-kemm jitħalla totalemntf''idejn (u
l-kuxjenza) 
ta' min jagħmel
dan l-użu minnu.
 


Albert Marshall
Producer

"MTV were
right
in taking
the plunge"
 THE MALTA NEWS
September 29th, 1972

 

   
       

PALK MALTI  KONTEMPORANJ

 

         NOTI BIJOGRAFIĊI                   DRAMMI                       PUBBLIKAZZJONIJIET                   ARKIVJU           

       
1